Lennart Owenius (M) om vad som är ”stora frågor” för folkomröstningar

Jag häpnar som vanligt när Lennart Owenius (M) nämner sådant som har med medbestämmande, folkinitiativ, folkomröstning och demokrati att göra. En folkomröstning om arbetsgivaransvaret för Räddningstjänsten och Brandförsvaret i Östhammars kommun passar självklart inte den som inte har något intresse av räddningstjänstfrågor –  inte en enda ledamot i fullmäktige är intresserad av att räddningstjänstfrågor och har räddningstjänstkompetens, och därför klubbades ansvaret bort till Uppsala. Finns inget politiskt intresse kvävs även från samma håll medborgarnas intresse, som ju till och med har kallats särintresse.
Räddningstjänsten ÄR en stor fråga. Punkt slut! Det är inte Owenius som avgör vad som är stora frågor i ett folkinitiativ. Det är folket som avgör det. Punkt slut!

Här är de frågor för folkomröstning som tas till ordinarie val 2014 och som just därför inte kommer att kosta särskilt mycket att genomföra – hela valapparaten finns redan på plats:
Tjörn – Anläggande av simhall
Bengtsfors – Bildandet av gemensam Dalslandskommun
Botkyrka – Delning av kommunen
Göteborg – Trängselskatt
Ljusnarsberg – Kommunens namn
Upplands Väsby – Översiktsplan för Nordvästra Väsby

Har Lennart Owenius och Jacob Spangenberg (C), som även han tycker att räddningstjänsten är för liten fråga att folkomrösta om (för att de själva är ointresserade av frågan) en susning om vad en fristående folkomröstning om slutförvaret kostar? Många, många, många, många miljoner kronor!
Slutförvaret skulle alltså vara en lagom stor fråga för röstberättigade att sätta sig in i och sedan folkomrösta om, med resultat som endast är rådgivande.
Då får nog Owenius & Co först ta reda på om medborgarna i Östhammars kommun tycker att en fristående folkomröstning till priset av flera miljoner kronor är värd att hållas – eftersom politiker inte behöver bry sig om resultatet av en rådgivande folkomröstning!

Lyssna på vad Lennart Owenius har att säga om folkomröstningar:
P4 Uppland/Debatt/Owenius, Dreborg (MP), Holmgren (BoA)
Många tätorter – Debatt om service i hela kommunen
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=114&grupp=20333

Miljöpartiet Östhammar tyckte redan till valet 2010 att en folkomröstning om slutförvaret var lämplig. Den frågan hade de kunnat driva så hade vi kunnat ha TVÅ folkomröstningar i anslutning till ordinarie val nu i september. Nu finns i stället inte en ljusglimt av demokrati i den här kommunen och att göra som M och C gör nu, försöka smörja med en ”ny” folkomröstning för att de gjorde bort sig med den första är enbart tragikomiskt.

You may also like...