Många har koll på folkinitiativet nu …

Folkinitiativet med krav på folkomröstning om arbetsgivaransvar för räddningstjänsten och brandförsvaret i Östhammars kommun, bevakas långt utanför vår kommungräns.
Föreningen för Direktdemokrati (FFDD) är en av dessa bevakare:
Namninsamlingen har fått godkänt i Östhammar

You may also like...