Medborgarundersökningen: ”Jag lovar att vi tar resultatet på största allvar” (Jacob Spangenberg)

Dags igen för en medborgarundersökning som kommunstyrelsens ordförande, Jacob Spangenberg (C) lovar ta på största allvar – igen. Undersökningen pågår fram till den 11 maj.
I den förra undersökningen blev det tydligt att kommunorganisationen måste bli bättre på att öka delaktigheten och möjligheterna till inflytande. Ett led i det arbetet är kommunens nya webbplats som kommer att ge nya möjligheter till större engagemang, delaktighet och inflytande för invånare i kommunen. Det kommer även att skapas fler fysiska möten för möjlighet till närmare dialog mellan medborgare och politiker.
Länk till Östhammars kommunhus om medborgarundersökningen

Här är resultat från den förra medborgarundersökningen:
Skiljer sig Östhammars kommun från samtliga deltagande kommuner?

Arbetsmöjligheter – lägre
Utbildningsmöjligheter – lägre
Bostäder – lägre
Kommunikationer – lägre
Kommersiellt utbud – lägre
Fritidsmöjligheter – lägre
Trygghet – högre
Grundskolan – lägre
Äldreomsorgen – lägre
Räddningstjänsten – lägre
Kultur – lägre
Vatten och avlopp – lägre
Förskolan – inte säkerställt högre eller lägre
Gymnasieskolan – inte säkerställt högre eller lägre
Stöd för utsatta personer – inte säkerställt högre eller lägre
Gång- och cykelvägar – inte säkerställt högre eller lägre
Gator och vägar – inte säkerställt högre eller lägre
Idrotts- och motionsanläggningar – inte säkerställt högre eller lägre
Miljöarbete – inte säkerställt högre eller lägre

Vad tycker medborgarna i Östhammars kommun om inflytandet i kommunen?
För Östhammars kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Påverkan samt Förtroende som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index.

Här finns SCB:s medborgarundersökning från Östhammars kommun att ladda ner och läsa:
http://www.scb.se/Grupp/Applikationer/Medborgarundersokningar/_dokument/V2015/Rapport/Rapport-Osthammar-2015.pdf

You may also like...