Möjlighet till demokratisk badplats i Öregrund utreds

Kultur- och fritidsnämnden i kallelsen 3 september:

”Pågående utredning av möjlighet till badplats som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning i Öregrund.”

You may also like...