Namninsamling för anropsstyrd kollektiv båttrafik året om i Östhammars kommuns skärgård

Namninsamling för oss som vill ha en levande skärgård året om.

Petitionstextens sista stycke:

Vi som skriver våra namn på den här namninsamlingen vill ha anropsstyrd kollektiv båttrafik året om mellan fastlandet och öarna Hälsingen, Stora Risten, Ormön och Fälön. Sommartid behöver trafiken utökas till även Rävsten och Vässarö.

LÄNK TILL NAMNINSAMLINGEN
Anropsstyrd kollektiv båttrafik i Östhammars kommuns skärgård!

Vad är anropsstyrd kollektivtrafik?
Anropsstyrd trafik är när det finns en linje och en tidtidtabell, men båten körs bara när någon ringt och beställt avgången. Alltså inga tomma avgångar.
Mottagare av namninsamlingen: Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden Region Uppsala, ordförande Johan Örjes (C).

You may also like...