Nytt reglemente för utvecklingsgrupperna är på gång

Det finns 11 lokala utvecklingsgrupper i Östhammars kommun. Det finns även ett reglemente för dessa utvecklingsgrupper. Inte ett bra reglemente! Samarbetet mellan kommunen och respektive utvecklingsgrupp har inte fungerat bra. Nu är ett nytt reglemente på gång och ska ut på remiss till samtliga utvecklingsgrupper. Synpunkter från utvecklingsgrupperna ska vara kommunen tillhanda senast 2021-03-22.

Vår lokala utvecklingsgrupp är ÖREGRUNDS UTVECKLINGSRÅD

You may also like...