OF tar ansvar även UTAN mandat! Tänk vad partiet kan göra MED mandat!

Det lokala partiet Ostkustens Framtid (OF) ställer upp i valet till Östhammars kommunfullmäktige 2022. OF:s förstanamn är Åsa Lindstrand, som har ’suttit’ som oberoende ledamot i Östhammars kommuns kommunfullmäktige 2014-2018 samt Socialnämnden 2013-2018.

Ostkustens Framtid bildades 21 mars 2018 och har sedan dess tagit ansvar för att vara ett politiskt parti. Det här har OF ’blandat sig i’ även UTAN mandat:

NAMNINSAMLINGAR
* Avslutad namninsamling Stoppa avvecklingen av Gräsö skola F-3.
* Pågående namninsamling Anropsstyrd kollektiv båttrafik i Östhammars kommuns skärgård!

YTTRANDEN
* Yttrat sig om Region Uppsalas nya trafikförsörjningsprogram
* Yttrat sig om slutförvar av använt kärnbränsle
* Yttrat sig om väg 288 Gimo-Börstil
* Yttrat sig om Region Uppsalas utvecklingsstrategi (RUS)
* Yttrat sig om trafiken i Öregrunds stadskärna

Tänk vad partiet kan göra MED mandat!
https://ostkustensframtid.se

Jag är grundare av det lokala partiet Ostkustens Framtid. Har suttit som oberoende ledamot i Östhammars kommunfullmäktige 2014-2018 samt Socialnämnden 2013-2018.
Privat är jag egenföretagare, ideellt aktiv i andra föreningar, mamma, sambo och husägare.
Vill du komma i kontakt med mig?
info@ostkustensframtid.se

Finns ett blivande kommunalråd i Ostkustens Framtid?
Partier som ställer upp i val ska därmed vara beredda på att vinna majoritet och att styra kommunen. Så, finns det ett blivande kommunalråd i Ostkustens Framtid?
Det finns det absolut!

You may also like...