Ostkustens Framtid (OF) har lackat ur – igen

Region Uppsala har ett nytt förslag på Regional utvecklingsstrategi (RUS).
Det förslaget är ute på remiss fram till 30 oktober. Förslaget kan vem som helst med intresse ge sina synpunkter på. Det här är OF:s synpunkter:

Po Tidholm fångar in upplevelsen av den här strategin i följande citat från boken Läget i Landet:

”Staden är norm nu, platsen där vi alla förväntas vilja leva våra liv. Där finns täthet, kultur, valfrihet både vad gäller produkter och välfärdstjänster. Där kan vi – enligt de rådande idealen – utöva vår konsumentmakt och på så sätt skapa det liv vill ha åt oss själva och våra barn. Det är inget dåligt liv, men när dessa ideal blir norm blir också avvikarna stigmatiserade. Och så är det nog faktiskt nu.” (sid. 11)

Hela, det ni kallar för strategi, genomsyras av att staden är norm, alla satsningar handlar om staden. Bosatta på landsbygden skall bara vara tacksamma för att regionen ens tänker på att det finns boende utanför staden, utanför normen. Region Uppsala har även en stor skärgård med fastboende, som lever där utan kollektivtrafik på vatten. Kollektivtrafiken är en fråga som regionen har makt över. Detta är ett tydligt exempel på hur ointressant man finner skärgården och de som valt att permanent bosätta sig där. Boende på landsbygden har valt att bo där. De har inte en önskan om att flytta till staden. Stadslivet är inte målet. Däremot vill man kunna bo på landsbygden och inte behöva kämpa för varje liten del av den service som varje stadsbo tar för given.

Ostkustens Framtid menar att förslaget till ny RUS har målats med rosa fluffpenslar och innehåller floskler och drömmar – dokumentet liknar en valkampanj. Det går inte, menar vi, att lämna synpunkter på det sätt ni önskar eftersom hela dokumentet genomsyras av avsaknad av strategi, trots att det handlar om Regional Utvecklingsstrategi. Dokumentet behöver omarbetas från grunden för att verkligen vara en strategi som tar hänsyn till hela regionen.

Synonymer till ordet strategi är bland annat tillvägagångssätt, taktik och planläggning. Dessa ord ger en indikation på vad ett strategidokument skall täcka in.
Dessutom ska en strategi innehålla flera byggstenar och besvara bl.a. följande frågor:

1) Var är vi idag? Beskrivning av utgångsläget saknas.
2) Vart ska vi? Färdriktning saknas. Regionen kan inte färdas mot rosa moln centrerade över endast staden. Målen måste vara konkreta och mätbara.
3) Hur tar vi oss dit? Metoder saknas för genomförande.

I förslag på ny RUS står att läsa om ”behov” och ”trygghet”. Vi saknar svar på vem/vilka som definierar var behov finns för att HELA regionen ska utvecklas, inte endast staden där väldigt många länsbor valt att INTE bo. Och, vems ”trygghet” avses? Vi vill poängtera att det är allt annat än tryggt att bo permanent i regionens skärgård och i kustområdet utan kollektivtrafik på vatten samtidigt som det finns företag med året-runt-verksamhet i skärgården. På land behöver inte alla ha bil för att ta sig till företag och handla – regionen håller med bussar alternativt spårbunden trafik. Vid kustområdet måste alla landbor ha båt för att handla av företag i skärgården – regionen håller inte med kollektivtrafik på vatten. Utöver det saknas det även rimlig kollektivtrafik i ett stort område av länets norra delar. Här förväntas boende ha bil, på samma sätt som skärgårdsbor förväntas ha båt.

En strategi ska visa hur HELA regionen kommer framåt med innovationer, företagande, attraktiva miljöer och tillgängliga kommunikationsmedel. Allt detta saknas i förslaget på ny RUS.

Om Region Uppsala på allvar menar att vi skapar framtidstro tillsammans är det högst olämpligt att staden definierar landsbygden och skärgården utifrån vad staden menar att landsbygd och skärgård ska användas till. Landsbygd och skärgård är mer än bara rekreation för utarbetade stadsbor. Det är en plats där många människor har sitt vardagliga liv och det måste avspeglas i strategin. Stigmatiseringen av landsbygd och skärgård måste stoppas och det har Region Uppsala makten att bidra till genom att omarbeta hela den Regionala Utvecklingsstrategin från grunden.

Framöver bidrar vi gärna med råd om hur landsbygden och skärgården kan utvecklas. Vi har gett er två ledtrådar: kollektivtrafik på vatten samt utökad busstrafik i länets norra delar.”

http://ostkustensframtid.se

You may also like...