Pressmeddelande av Ostkustens Framtid angående Gräsö skola

PRESSMEDDELANDE 29 APRIL 2020
Namninsamlingen Stoppa avvecklingen av Gräsö skola F-3!

”Ostkustens Framtid anser att Barn- och utbildningsnämnden (BUN) saknar idéer om hur kommunen ska utvecklas och BUN har heller inga idéer om hur landsbygden och skärgården ska utvecklas.
BUN agerar endast som ekonomikontorets förlängda arm och stirrar sig blinda på budgetar.
Nämndens enda fråga verkar vara: Vad kan vi avveckla? Ett bra ledarskap handlar om visioner och tydliga mål. BUN och kommunledningen har inget av detta. Den enda förändring de klarar av är att försämra och avveckla.”

Läs hela pressmeddelandet på Ostkustens Framtids webb:
http://ostkustensframtid.se

You may also like...