Skrivelser till Räddningsnämnden för kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar

Jag läser alla nämnders kallelser och protokoll. Det är ett heltidsgöra plus övertid att följa med i allt detta.
Räddningsnämnden har valt att skriva protokoll som medborgare (skattebetalare) inte får ut någon information av. Nämnden har också valt att inte redogöra för hur de tar sig an en skrivelse. Öppna gärna den här länken till Räddningsnämndens protokoll från 16 mars och se punkt 16 på sidan 6. Vad hände med skrivelsen? Arkiverad? Nonchalerad? Aktiverad – hos vem i så fall?
Länk till protokollet
Den skrivelse jag hänvisar till ovan är den som ligger överst i det här blogginlägget.
Ytterligare två skrivelser har mejlats till Räddningsnämnden, båda med samma datum. De har registrerats har jag fått svar om.
Skrivelse 2 Skrivelse 3

You may also like...