Start av fritidsbank på Storbrunn i Östhammar

I Kultur- och fritidsnämndens kallelse 3 september:

”Kultur- och fritidsnämnden beslutar att starta en fritidsbank under första kvartalet 2022 i Storbrunns källare.
Syftet med att starta en fritidsbank är att ge fler människor möjlighet till en aktiv fritid. En fritidsbank ger också möjlighet till ”prova på-verksamhet” utan att utövaren behöver investera.
* En fritidsbank lånar ut fritidsutrustning två veckor i taget.
* Befintliga fritidsbanker består nästan uteslutande av utrustning skänkt av privatpersoner. Inköp av hjälmar och annan säkerhetsutrustning är dock nödvändig.
* AME ansvarar för större delen av bemanningen: Emellanåt har fritidsbanker fungerat som instegsjobb där personal gått vidare till arbete i exempelvis sportaffärer.
* Fritidsbanken är idag till största delen en hållbarhetsfråga: För miljön genom återbruk av utrustning. För folkhälsan eftersom invånarna lättare kan pröva nya aktiviteter. Och för personer som vill ut i arbetslivet.
* Tre av åtta kommuner i regionen har inte har en fritidsbank. Östhammars kommun är en av dessa tre.

Den 1 jan 2021 får förvaltningen tillgång till källarlokalerna i kulturhuset Storbrunn.

Lokalen är Storbrunns källare, den före detta biltvätten, och till den hör lokalen på markplan som kallas Glaskuren.”

You may also like...