Tolkning av GDPR i Östhammars kommunhus

Innan den nya dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) trädde i kraft 25 maj 2018 och ersatte PUL, var namn på privatpersoner maskerade i Östhammars kommuns kallelser och protokoll. Den nya dataskyddsförordningen tolkar Östhammars kommun så här: inga kallelser och protokoll är längre offentliga på kommunhusets webbsida, utan den som vill läsa kallelser och protokoll måste begära att få dessa handlingar mejlade eller postade till sig. Jag begärde att få kallelse och protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde 20 juni mejlade till mig. Märkligt, märkligt – inga namn på privatpersoner är maskerade, trots att GDPR ska stärka skyddet för den enskilde.

En personuppgift är information som kan knytas till och identifiera en fysisk person som är i livet.
Det tidigare svenska undantaget från skydd av behandling av personuppgift i ostrukturerad form, exempelvis i löpande text, finns inte kvar i GDPR. Många företag och organisationer behöver utse ett särskilt dataskyddsombud. (Wikipedia)

Det stärkta skyddet som GDPR ska ge personuppgifter tolkar alltså Östhammars kommun som att det är okej att inte maskera namn på privatpersoner längre i handlingar som begärs ut av allmänheten.

Hur överklagar man beslut? Kommunala beslut kan överklagas inom tre veckor. Hur ska medborgarna i Östhammars kommun veta vilka beslut som tagits när protokollen inte längre laddas upp på kommunhusets webbsida?  GDPR är inte tänkt att minska demokratin, men med den tolkningen kommunhusets personal använder blir det så.
GDPR

You may also like...