Att driva företag i Östhammars kommun

Det är Svensk Näringslivs ranking (Företagsklimat) som debatteras och som det refereras till just nu i media och på sociala media, men det finns ju fler rankingar än så, och jag har sammanställt i tabell tre olika rankingar …

Företagsklimat. Ranking görs av Svenskt Näringsliv:
Mycket av det som företagen möter i sin vardag ligger direkt under kommunernas ansvar. Det handlar om tillsyn, om bemötande och om en rättssäker och effektiv myndighetsutövning. Det handlar också om vilket utrymme kommunen ger till företagande inom t.ex. välfärdssektorn och vilken bild skolan förmedlar av företag och företagande. Inte minst handlar det om attityder till företagande hos kommunpolitiker och tjänstemän.
Varje år genomför Svenskt Näringsliv en stor enkätundersökning av kommunernas företagsklimat.

Nyföretagarbarometern. Ranking görs av NyföretagarCentrum:
I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län.

Årets företagarkommun. Ranking görs av Upplysningscentralen UC:
Årets Företagarkommun väljs ut gemensamt av Företagarna och UC.  De företag som ingår i undersökningen är aktiebolag, bolag med en omsättning på minst 100 000 kronor och max en miljard, bolag vars besöksadress funnits i kommunen under de senaste två bokslutsåren, endast bolag i kommuner som har 50 eller fler bolag.
Vi har även tagit fram en ranking för uthållig tillväxt, där vi använt oss av data för de fem senaste mätningarna. Det är en sak att ha en hög tillväxttakt under ett enstaka år, det är en helt annan, och svårare, sak att ha hög tillväxttakt under flera år.

You may also like...