Företagsklimat 2021 – Östhammars kommun på plats 272 av 290

Öppna jämförelser Företagsklimat är en sammanställning av resultaten från servicemätningen Insikt.

Så här går det för Östhammars kommun. Mätningen gäller år 2021.
Östhammars kommun jämförs med Sveriges samtliga 290 kommuner.

Totalt plats 272 av 290
Brandskydd: Data saknas
Livsmedelskontroll plats 285
Markupplåtelse: Data saknas
Miljö- och hälsoskydd plats 266
Serveringstillstånd: Data saknas
Bemötande plats 275
Effektivitet plats 276
Information plats 282
Kompetens plats 274
Rättssäkerhet plats 279
Tillgänglighet plats 274
Bygglov plats 27

Källa: www.kolada.se

You may also like...