Skadeservice Östhammar AB firar 40 år

UNT 14 oktober 2015:
Ulf Jansson: – Vi har en sådan enormt stor bredd i verksamheten. Vi åker ut på larm vid oljeutsläpp, kemikalieläckage och översvämningar. Vi har också avtal med tjugo hamnar i landet om beredskap vid incidenter.
I Forsmark har företaget mobil utrustning som pumpar, slangar och kopplingar och tretton personer i beredskap dygnet runt om en störning eller händelse inträffar, allt från till exempel en översvämning eller överhettning av en reaktor. Det var efter haveriet i Fukushima i Japan som kraven på kärnkraftverkens organisation för haveriberedskap höjdes här hemma. Senare i höst ska en stor övning genomföras i Forsmark med den nya mobila utrustningen.
Skadeservice har totalt 1 500 vattenpumpar, fem kilometer översvämningsbarriärer, 120 000 meter eller om ni så vill tolv mil slang. Det säger en hel del om företagets kapacitet.
Läs hela artikeln hos UNT/Nu har han sanerat i 40 år

You may also like...