Skadeservice Östhammar pumpar upp dieselolja i Gävle hamn

Skadeservice Östhammar är i Gävle hamn och pumpar upp dieselolja från oljebergrum på uppdrag av Vattenfall. Djupet i bergrummen är mellan 50-55 meter.
Oljan pumpas upp i stora tankar. Under oljan finns gammalt vatten som ska filtreras för att sedan återtas av naturen när ALS-lab har godkänt vattnets renhetsgrad.
Arbetet är dygnet-runt-bemannat av personal från Skadeservice Östhammar.
Hemsida Skadeservice: http://www.skadeservice.se
Skadeservice på Facebook

You may also like...