Solcellen.nu Österbybruk – från fundering till färdig installation

”Om ditt hus redan är anslutet till det vanliga elnätet ordnar man så att solanläggningen matar sin ström in på elnätet tillsammans med den ”vanliga” elen. Strömmen matas in på ”din” sida av elmätaren så att ditt hus i första hand använder din egen el, och om det inte räcker tas resten från elnätet. Om din solanläggning producerar mer ström än vad du själv kan göra av med matas överskottet ut till det vanliga elnätet. Om du inte vill ge bort strömmen kan du låta din elleverantör installera en elmätare som mäter hur mycket el som du skickar ut på elnätet så att du kan få lite betalt för den.
http://www.solcellforum.se/tekniken.html

Dokument utifrån – Det våras för solen
Programmet kan ses på nätet till och med 30 mars 2017.
”För första gången är sol- och vindkraft billigare än gas och olja. Från att ha varit ett sätt att rädda jordens klimat blir förnybara energikällor en lönsam affärsmodell. Över hela världen hämtar allt fler sin energi från billiga solpaneler och alltmer effektiva vindkraftverk.”

Solcellen.nu Österbybruk från fundering till färdig installation
”Vi hjälper dig redan från första funderingen, genom hela processen med ansökningar, till helt färdig installation.”
http://solcellen.nu

You may also like...