Hallå i Stockholm! ”Elen behöver produceras där den ska användas”

Citat Vetenskapsradion:
Fyra gånger så mycket vindkraft som idag kan komma att behövas till år 2040, om Sverige ska klara målet att ha 100 procent förnybar el då.
Hur mycket vindkraft som i så fall behöver byggas i olika delar av landet, pekas också ut i strategin. Bland annat måste Stockholmsområdet, som idag nästan inte har någon vindkraft alls, bygga ut ordentligt …
Elen behöver produceras där den ska användas, och därför räcker det inte att bygga ut i de nordligaste, mindre tätbefolkade delarna av landet.

Läs mer hos Vetenskapsradion:
Kraftig utbyggnad av vindkraft väntas i hela landet

You may also like...