”Nästa kärnkraftverk borde placeras mitt i Stockholm”

Insändare publicerad i Dagens Nyheter 4 januari 2023.

”Jag har arbetat som konsult på flera svenska kärnkraftverk och vet att säkerheten kan lämna mycket att önska. Nästa kärnkraftverk borde placeras mitt i Stockholm så att säkerheten skulle få högsta prioritet, skriver den pensionerade kärnkraftsreparatören Helge Arvidsson.”

”På Forsmark kärnkraftverk i Östhammars kommun, där jag och annan inhyrd personal bytte ut en turbin 2017, såg maskinsalen ut som ett skrotupplag.”

”Jag var under samma tidsperiod också inhyrd för att göra motsvarande arbete på kärnkraftverket i Ringhals i Varberg. Där var ordningen en helt annan. Det var kliniskt rent.”

Läs hela insändaren här:
”Nästa kärnkraftverk borde placeras mitt i Stockholm” – DN.SE  

– – –
Kärnkraftverket i Forsmark producerade 24 500 GWh el år 2017 som via transmissionsnätet leds i princip direkt till Stockholm samt vid elexport även till Finland.
Eftersom Forsmark levererar el via transmissionsledningar direkt till Stockholm (och Finland) ger det inget effekttillskott till Uppsala län.
Östhammars kommuns Energiplan. ’Aktuell’ efter 18 år?

You may also like...