Albanien och Nordmakedonien får klartecken att inleda förhandlingar om att bli medlemmar i EU

Europaportalen 19 juli 2022:
Förhandlare från EU-kommissionen, Albanien och Nordmakedonien kommer direkt efter tisdagens möten i Bryssel inleda arbetet med att granska ländernas lagstiftning. 
Medlemskapsförhandlingarna innebär att kandidatländerna måste anpassa sin lagstiftning till EU:s på 35 olika områden, så kallade kapitel. Medlemsländerna kan under processens gång lägga in sitt veto.
Läs hela artikeln: Efter år av väntan: Två Balkanländer kan börja EU-förhandla | Nyhetssajten Europaportalen

FOTOGRAF: EU

You may also like...