Pär Holmgren. ”Sanningar om ryskt uran som kärnkraftshögern inte vill höra”

Pär Holmgren känner vi igen från Vädret på teve. Holmgren är EU-parlamentariker och klimatexpert, MP.
Holmgren 30 mars 2022 på Facebook:

Sanningar om ryskt uran som kärnkraftshögern inte vill höra

Vi gröna vill stoppa energiberoendet från Ryssland. Och när vi pratar om energiberoende så menar vi ALLT energiberoende! Olja, kol, gas och uran. Sverige och EU finansierar Putins invasionskrig i Ukraina varje dag genom att vi fortsätter att köpa rysk energi. Varje rubel och varje dollar som vi betalar är en rubel eller en dollar till den ryska armén. Detta faktum håller de flesta med om när vi pratar om olja, kol och gas, men av någon outgrundlig anledning väcker frågan om uran och kärnkraft alltid starka känslor hos så många.

Kärnkraftsvänner som annars är starka Putinmotståndare viftar bort problemet när det kommer till import av ryskt uran. Jag tycker det är märkligt och – faktiskt – upprörande. Därför finns all anledning att tala klarspråk om det ryska uranet.

Så här ligger det till: 50 procent av det uran Sverige importerar kommer från Ryssland (2021 års handelsstatistik hos SCB). Visst exporteras en stor del vidare – men för mig är det ett märkligt svepskäl. Köper vi ryskt uran så finansierar vi Putins armé oavsett vad vi gör med det i nästa steg.

På EU-nivå är det runt 20 procent av allt uran som importeras från Ryssland. Bland annat Slovakien importerar huvuddelen av sitt kärnbränsle från Ryssland. Men problemet stannar inte vid kärnbränslet – Ryssland och framförallt statligt ägda Rosatom är den investeraren och byggmästaren bakom många nya kärnkraftsprojekt i EU de senaste åren. Bland annat i Ungern och i Finland. Ska vi bryta beroendet av rysk energi så kan vi inte se genom fingrarna med uranet. Importen av ryskt uran måste brytas, i Sverige och i hela EU. Och alla pågående ryska investeringar i energiinfrastruktur – både gasledningar, kärnkraftverk och gaskraftverk, borde omedelbart avbrytas permanent.
Facebook


You may also like...