30/8 i Öregrund: Veteran-SM i orientering

Jag hittade det här i Östhammars kommuns diarium:

Orienteringsklubben Rodhen ansöker härmed om tillstånd för idrottsevenemang i Öregrund fredag den 30 augusti 2024.

OK Rodhen har fått i uppdrag av Svenska Orienteringsförbundet att arrangera Veteran-SM, och har valt att förlägga tävlingen i sprintdistans till Öregrund. Deltagarna på Veteran-SM är i åldrar mellan 35 och 90 år, och vi räknar med ca 1000-1500 deltagare.

Tävlingen kommer att ske i Öregrunds tätort, och Rodhen eftersträvar att minimera störning för boende samt att göra evenemanget så trafiksäkert som möjligt.

Vid ankomst kommer tävlande att anvisas till lämpliga parkeringsplatser av Rodhens funktionärer. Vi räknar med max 800 fordon.
Efter parkering tar sig tävlande och åskådare till fots till tävlingsarenan vid Fyrskeppsudden.

Tävlingen pågår kl. 17-19, och då nyttjas det markerade tävlingsområdet. Tävlandena ansvarar för att de följer trafikregler och visar hänsyn. Tävlanden korsar den mer trafikerade Västergatan vid övergångsstället vid Smedjegatan. Där tillser funktionärer att övergången sker på ett trafiksäkert sätt. Funktionärer kommer även att finnas över hela tävlingsområdet och övervaka vägpassager.

I den fösta bilagan finns kartor med information om tävlingsområde, bansträckning och arena. Även position för mål och start finns angivna. Den andra bilagan ger en översikt av planerade parkeringsytor samt vilka vägar vi behöver nyttja för tillställningen och vilken väg deltagarna går till och från parkering och arena.
………………………………………………….
Veteran SM 2024 (okrodhen.se)

You may also like...