Adventsfönster med Tipspromenad

Nytt för årets ”Öregrund som en adventskalender” är att i varje fönster kommer det att finnas en fråga med tre svarsalternativ, varav ett är korrekt.
Adventsfönster-gruppen har haft möte idag och färdigställt alla 24 frågor.
🙂 Näringsidkare i Öregrund sponsrar med jättefina vinster 🙂
Mer info om sponsorer, tipstalonger m.m. kommer när vi närmar oss 1 december.
Adventsgruppen består av Eva Andersson, Hans Lindström och Yvonne A-Pettersson.
Kontakt: eva.epost@gmail.com

You may also like...