Region Uppsala bäst i Sverige på ekologisk mat

Grattis till oss i Region Uppsala!

”Andelen ekologiska livsmedel i Region Uppsala är nu uppe i 57,2 procent – det är mer än någon annan av Sveriges 21 regioner kommer upp i. Rikssnittet ligger på 44,7 procent. Detta är ett av de resultat som nu presenteras i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) så kallade Öppna jämförelser över de svenska regionernas miljöarbete.”

LÄNK: REGION UPPSALA

You may also like...