1,4 miljoner från Allmänna Arvsfonden för pumptrackbana till Öregrund (uppdatering)

UPPDATERING 26 MARS 2024:
Dnr BMN-2024-238
Öregrund 5:7, bygglov för nybyggnad av pumptrackbana.
Förslag till beslut
Bygglov för nybyggnad av pumptrackbana beviljas, med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL). Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Avgiften för ärendet är 3 534 kronor, enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura kommer att skickas separat.

INLÄGG 14 FEBRUARI 2024:
Ärendenummer: ÖK-2024-6980
GLADA NYHETER!

Öregrunds IK får stöd med drygt 1,4 miljoner från Arvsfonden för nybyggnation av pumptrack.

Syftet med projektet är att bygga en pumptrackbana och skapa en arena för barn och ungdomar att samlas kring, umgås och röra på sig. Aktivitetsytan kommer vara en spontanidrottsplats och ska ligga intill ishockeyrinken och vid skolan där det också finns ett elljusspår. Området är en naturlig
samlingsplats för Öregrunds invånare.


Öregrunds Idrottsklubb (oregrundik.se)
Allmänna arvsfonden

Vad är pumptrack?
Pumptrack är en bana där man med hjälp av en pumpande rörelse rör sig framåt över pumptracksbanans vågiga form. Oftast används en cykel på pumptrackbanan men även inlines, sparkcykel och skateboard är vanligt.

You may also like...