Fakta om Röda Bron över Hummelfjärd

Fakta publicerad av föreningen Tallparkens Vänner:
Röda bron är 78,5 meter lång. Den började byggas 2018, nu ligger den som ett smycke över Hummelfjärden och är en del av sjömilen. Kommunen äger bron och marken. Projektet har finansierats av Östhammars kommun, bidrag från Lions, Länsstyrelsen genom LONA-medel (lokal naturvårdssatsning), Upplandsstiftelsen och Tallparkens Vänner. Tallparkens Vänner har lagt ner många idéella timmar för att bron skulle bli verklighet.

Tallparkens Vänner är en idéell förening som bildades 2017 och har 385 medlemmar. Vill du också bli medlem?
Enskild medlem: 100 kronor
Familj: 150 kronor
Betala via Swish: 123 180 7809
eller till föreningens
Bankgiro: 746-6139
Glöm inte uppge namn och e-postadress.

Tallparkens Vänner | Facebook

You may also like...