Medlem 2021 i Tallparkens Vänner Öregrund

Vill du visa ditt stöd för föreningen? Bra! Bli medlem:
Föreningen Tallparkens Vänner har Swish:
123 180 7809.
Enskild medlem: 100 kronor
Familj: 150 kronor
Du kan även betala medlemsavgift till föreningens Bankgironummer:
746-6139.

https://www.facebook.com/TALLPARKEN

You may also like...