INSTÄLLD: Öregrunds höstmarknad 2 oktober

Arrangören Lions Club Öregrund meddelade idag den 27 augusti att de ställer in Öregrunds höstmarknad 2 oktober:

Inga lättnader i Covid-restriktionerna, samtidigt som smittan nu ökar igen. Med de restriktioner som nu gäller för Marknader, enligt sökt Polistillstånd, så känner vi att det inte går att genomföra Höstmarknaden den 2 oktober på ett säkert sätt ur smittskyddssynpunkt. Tyvärr!!
Lions Club Öregrund | Facebook

You may also like...