Kvinnojouren Freja i Östhammar behöver hjälp

Läste du i UNT om Kvinnojouren Freja? ”Vi har inga pengar till hyran” lyder rubriken, och i ingressen: ”Det kommunala stödet till kvinnojouren i Östhammar uteblev i mars 2021. Sedan dess har det varit tufft ekonomiskt. En förklaring till att pengarna inte betalats ut är att nämnden inte begriper sig på jourens verksamhet.”

Kvinnojouren Freja i Östhammar har nu, i stället för att ha ’behandlats’ av Socialnämnden, hamnat där alla andra föreningar finns, hos Kultur- och fritidsnämnden. Frejas verksamhet handlar varken om kultur eller fritid!

Freja i UNT: ”Vi är nära nedläggning av verksamheten då vi inte kan betala hyran för jourbostaden längre, dessutom har söktrycket från behövande kvinnor ökat.”

Vill du också hjälpa Kvinnojouren Freja med ekonomiskt bidrag?
Föreningens Swish: 123 198 33 11
Föreningens Bankgiro: 792-2552

Obs! Det är inte Kvinnojouren Freja som bett mig publicera det här inlägget, det är min egen idé. Jag har Swishat ett bidrag i kväll.

Här kan du läsa om Kvinnojouren Freja i Östhammar:
Kvinnojouren Freja

Kvinnojouren Freja i Östhammar har sedan 1984 varit verksam i Östhammars kommun och erbjuder stöd och skydd för kvinnor som behöver hjälp i samband med hot samt psykiskt och fysiskt våld.

You may also like...