Lokalhyra Sven Persson-hallen upp 275 %

Från hösten 2018 till hösten 2019 har lokalhyran för Sven Persson-hallen ökat från 800 kronor/tillfälle till 3000 kronor/tillfälle. En ökning med 275 %. När de som arrangerar Barnloppis åter ville hyra Sven Persson-hallen hade lokalhyran höjts så mycket att arrangören sökte hjälp med finansiering – Lions Club Öregrund hjälper arrangören med lokalhyran.

Just nu läser jag kallelsen Kultur- och fritidsnämnden för nämndens sammanträde 19 september. Kopierar in text här från sidan 10:

Bakgrund: ”Bridgespelare i Öregrund menar att det finns en överenskommelse om lokalhyra. Nämnden beslutade att bridgespelarna får hyra Sven Persson-hallen för 5 kronor/spelare till och med 2018-12-31.
Uppdrag: Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda vad överenskommelser och avtal fastställer avseende hyror för Sven Persson-hallen.
Lägesrapport: Förvaltningen har inte lyckats lösa denna juridiska tvistefråga. Hyressättning finns enligt nämndens prislista. Bridgespelarna hävdar att överenskommelse gjordes när Sven Persson donerade pengar till kommunen för hallen att de skulle betala 5 kr per person och tillfälle. Eftersom den taxan betalats tidigare hävdar de att den gamla muntliga överenskommelsen gäller. Förhoppningen är att hitta sätt att lösa tvisten genom satsningen på 70+ i kommande föreningsbidragsnormer alternativt försöka flytta bridgespelarna till t.ex. Biblioteket i Öregrund. En liten framgång är att vi lyckats få kontaktpersonen att inse att de behöver bilda en förening med organisationsnummer för att fakturering ska kunna ske på ett acceptabelt sätt för kommunen.”

You may also like...