Medlemsavgift 2016 Öregrunds Föräldraförening

Öregrunds Föräldraförening: Kassören påminner om att det är dags att betala medlemsavgiften för 2016.
Medlemsavgiften är 150 kr/familj och betalas till pg: 924 40 73-4. Maila sedan namn och födelseår på alla familjemedlemmarna till oregrundsforaldraforening@gmail.com
Våra möjligheter att bedriva och bekosta verksamhet och aktiviteter är helt beroende av att vi är tillräckligt många medlemmar!
Öregrunds Föräldraförening på Facebook:
https://www.facebook.com/groups/217386651649956

You may also like...