Mötesprotokoll Öregrund Utvecklingsråd

Här finns protokoll från Öregrunds Utvecklingsgrupps styrelsemöte 26 september 2018 att läsa:
PROTOKOLL 26 SEPTEMBER 2018

Kommande styrelsemöte i rådet: 7 november
På Öregrunds bibliotek finns en förslagslåda där du kan posta brev till  Öregrunds Utvecklingsråd.
Rådet har en Facebooksida:
https://www.facebook.com/oregrundsutvecklingsrad

You may also like...