Öregrunds Idrottshall ska få nytt golv våren 2023 (uppdatering)

Uppdatering 26 oktober 2022:
Underhållsarbetet som var planerat att genomföras vecka 44-5, flyttas nu till våren 2023 efter önskemål från kommuninvånare. Det är golvet i sporthallen som ska bytas. Underhållsarbetet var från början planerat att genomföras i somras, men blev försenat.
Mer information och tidplan kommer att kommuniceras ut senare.

Underhållsarbete sporthallar – Östhammars kommun (osthammar.se)

24 oktober 2022:
Det finns inga akuta skador i Öregrunds Idrottshall. I stället för att byta golv i hallen under lågsäsong (som under sommarlov) väljer ”såklart” Östhammars kommun att stänga idrottshallen under högsäsong för att efter avslutad upphandling låta byta golvet i hallen:
Byte av Sporthallsgolv Öregrunds skola – Mercell
(Anbudet ska vara beställaren tillhanda senast 2022-10-21.)

Östhammars kommun kommer att stänga Öregrunds Idrottshall vecka 44 år 2022 till vecka 05 år 2023.

Information om den tid hallen kommer att hållas stängd har jag fått från annat håll än från Östhammars kommun och upphandlingsdokument.

You may also like...