Forskning vid Kustlaboratoriet i Öregrund: ”Gråsälen kan bidra till minskning av gädda i skärgården”

I sitt masterarbete har Rebecka Svensson analyserat data från flera olika källor för att få en helhetsbild. Rebecka har sammanställt uppgifter från provfisken, tävlingsfiske, sälräkningar och analyser av sälens födoval inne i skärgården.

– Den här studien visar att gäddan minskat på ett oroväckande sätt längs kusten. Rebeckas analyser visar att nedgångarna skett i takt med att tätheterna av säl ökat längs Östersjökusten, och att sälens predation sannolikt utgör en viktig förklaring till att gäddan minskat. Hennes masterarbete ökar vår förståelse för gäddans situation i Östersjön och sälens påverkan, säger Ulf Bergström, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua) och handledare till Rebecka.

Läs mer på SLU-webben:
Gråsälen kan bidra till minskning av gädda i skärgården

FOTOGRAF: ULF BERGSTRÖM, KUSTLABORATORIET ÖREGRUND

You may also like...