Ny forskningsartikel med Öregrundskoppling: Burfiske i det småskaliga, kustnära yrkesfisket

SLU Kustlaboratoriet Öregrund:

Kustnära, småskaligt fiske med fasta redskap är ofta relativt bränslesnålt, påverkar havsbotten relativt lite och skapar arbetstillfällen i mindre tätorter och i glesbygd.

SLU Kustlaboratoriet, som har kontor i Öregrund, har även en redskapsgrupp. Tillsammans med småskaliga yrkesfiskare utvecklar gruppen redskap som ska göra fisket mer ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. Gruppen är baserad i Lysekil i Bohuslän, men arbetar längs hela den svenska kusten och samarbetar tätt med Öregrundskontoret.

Det senaste samarbetet med Öregrund utmynnade i en forskningsartikel om småskaligt burfiske som nyligen har publicerats i vetenskapsjournalen Frontiers in Marine Science.

Artikeln beskriver hur fångstburar har utvecklats och testats för att fungera optimalt. Det småskaliga, kustnära yrkesfisket sliter nämligen med bristande lönsamhet och en åldrande yrkeskår, och med stora trålare och predatorer som konkurrenter om fångsten.

De burar som utvecklades är speciellt inriktade på att fånga torsk, hummer och krabbtaska (stor krabba som säljs för att ätas) på västkusten.

Här finns hela artikeln att läsa:
Frontiers | Effects of fishery and environmental factors on a novel multispecies pot targeting European lobster (Homarus gammarus), Atlantic cod (Gadus morhua) and edible crab (Cancer pagurus) (frontiersin.org)You may also like...