Ny Öregrundsledd studie om torsk i haven runt Sverige

Information från Andreas Bryhn, SLU Aqua Kustlaboratoriet i Öregrund:

Nyligen släpptes en Öregrundsledd studie om torsk i haven runt Sverige, i tidskriften Ocean & Coastal Management:
När torskfisket minskar blir övriga miljöfaktorer viktigare för torskbestånden | Externwebben (slu.se)

Studien tar upp vad som kan påverka torskbestånden och diskuterar möjliga åtgärder nu när torskfisket är stoppat eller minskar. När det gäller nya åtgärder så vet vi väldigt lite om deras eventuella effekter på beståndsnivå, så vi föreslår att om någon eller några av dem införs, så bör de läggas upp som vetenskapliga studier och följas upp noga.

Vi har däremot inte tittat specifikt på torsken i Ålands hav i studien. Den torsken verkar visserligen må fint, men det är fortfarande oklart om den utgör en egen population. Den förvaltas idag som en del av det östra östersjöbeståndet, vars tillstånd som helhet är dåligt.

Foto: Martin Karlsson, SLU Aqua Kustlaboratoriet.
 Illustration: Andreas Bryhn, SLU Aqua Kustlaboratoriet.

You may also like...