De fina granarna på de andra tätorterna i vår kommun

Gimo, Östhammar och Österbybruk har fina granar på sina torg. Vad har Öregrund?

Gimo torg. Gimoborna får ha det fint.
Gimo torg
Rådhustorget Östhammar. Foto: Kenneth Jansson. Östhammarsborna får ha det fint.
Torget Österbybruk. Foto: Sonny Johansson. Österbybruksborna får ha det fint.
Hamntorget Öregrund. På den här platsen hade Öregrund sin gran tidigare, tills Östhammars kommun ville ha det så här i stället. Öregrundsborna får ha det fult.

You may also like...