”Den storslagna Tallparken” – parkens historia

En tallpark är en park med tallar. Men Tallparken är inte vilken park som helst, den är granne med havet och det är därför en alldeles speciellt vacker park. En stor park dessutom! Parken omfattar Gustavs hamn, själva parken och hela Hummelfjärd. Här promeneras det, joggas, chillas, fotograferas solnedgångar, tas bröllopsfoton i paviljongen. Tallparken är en del av det riktiga Öregrund och det som gör staden unik.

Tallparkens historia skrev den fantastiske Stig Sandelin om. Han skrev allt om hela Öregrunds historia innan han gick bort. Om bl.a. Tallparken står att läsa på Sandelins hemsida, som finns kvar för oss att ta del av:

Vid en bolagsstämma 1901 beslöt badbolaget att anlägga en folkpark för badgästernas bekvämlighet och beviljade ett anslag på 300 kr för detta ändamål. Då många ogillade namnet folkpark kom den nya parken att få namnet Tallparken.
Tydligen övertogs ansvaret för den nya anläggningen snart av en förening, för det finns inte några mera detaljerade uppgifter om den nya parken i senare protokoll. Det enda vi vet om arbetena på den nya parken är att det flyttades dit en musikpaviljong från badhusparken och att det sedan restes en runsten för att hugfästa invigningen av den nya parken.
Öregrundsborna ställde snabbt upp. – – –

I dag anordnas inga stora fester i Tallparken, men den är fortfarande ett populärt utflyktsmål med sin storslagna natur och sin lockande badplats. Det var alltså badhusbolaget som tog initiativet till Tallparken, naturparken, som med sin storslagna utsikt över Grepen tillhör de omistliga skönhetsvärdena i Öregrund.

LÄNK: Här finns Sandelins hela berättelse om Tallparken

park3

You may also like...