Det knarrar under kängorna

Det bet lite i näsa och kinder under min lite för sena kvällspromenad. Det var bara Hemtjänsten, snöröjare och jag och några kajor ute. Den nya fina granen på torget har fått små lampor. När jag hade beundrat granen färdigt gick jag mot Fyrskeppsudden, och till min stora förvåning och glädje hade snöröjarna plogat fram nerfarten till udden. Stort tack!

Vi fick äntligen en fin gran!

You may also like...