Dykföretag tar upp objekt från botten i Öregrunds hamn – 4 Öregrundsbänkar har hämtats upp (2 fortfarande försvunna)

När jag lämnade hamnen hade dykföretaget (från Stockholm) Rena Mälaren tagit upp två Öregrundsbänkar – Anderssons och Morströms), 13 däck, trottoarpratare, batterier (skadliga för miljön!), stolar och soppslevar och mycket annat som INTE ska vara i vattnet. Öregrundsbänkarna är tunga och de som slängde bänkarna i vattnet fick ’jobba’ för att få dem över kajkanten. Dykarna drog bänkarna till botten vid gästbryggan för att få upp dem.

60 kilo blybatterier, 2,5 ton sopor samt fyra Öregrundsbänkar:

Fyra sponsrade Öregrundsbänkar låg på botten och har tagits upp:
Anita o Sverre Svahnström
Helena o Bo Andersson
Mary o Lars Lundh
Paula och Lars Morström

Två bänkar saknas fortfarande och har varit försvunna länge nu:
Helena o Nils-Åke Lindgren
Melker Andersson

Rena Mälaren är ett projekt som drivs ideellt av volontärer och gåvor.
FOTO: Hans Lindström
FOTO: Hans Lindström

You may also like...