Fundera på om du verkligen behöver fylla din pool med dricksvatten

Gästrike Vatten: I Östhammars kommun är vattenförsörjningen ansträngd sedan länge och vi använder redan mycket vatten från vattenmagasinen. Det är många små vattenmagasin och vattennivåerna kan förändras fort om de inte fylls på regelbundet av nederbörd.
Fundera på om du verkligen behöver fylla din pool med dricksvatten, eller om du kan fylla med exempelvis sjövatten istället.

Just nu regnar det i Öregrund och jag hann precis hem innan regnet blev ’seriöst’. Mer regn, tack!

You may also like...