”Hummelfjärdens rekreationsområde har medelhöga och låga natur- och friluftsvärden” om du frågar Östhammars kommun

Kommunen anser att Hummelfjärdens rekreationsområde har medelhöga och låga natur- och friluftsvärden.
Sidan 114 i ÖP:
Pågående översiktsplanering – Östhammars kommun (osthammar.se)

Allt har med attityd att göra! Attityden folket i kommunhuset har mot Öregrund. Det har alltid handlat om attityd, men det vill kommunhusfolket inte erkänna. De är inte ens medvetna om vilken attityd de har, och därför ”utvecklas” Öregrund på ett mycket negativt sätt och duger, för de som har pissig attityd, endast för alkohol, droger, misshandel, vandalism …

Jag undrar varför kommunhusfolket anser att rekreationsområdet Hummelfjärden bara har medelhöga och låga natur- och friluftsvärden.
För att det är fritt från kommunens favoritnäringsverksamhet?
För att Öregrundsbor älskar Tallparken och Hummelfjärd för höga natur- och friluftsvärden?

Det är så att inte alla som bor och vistas i Öregrund ägnar sig åt att supa, droga och vandalisera – många njuter av naturen, men det där kommer folket i kommunhuset aldrig att förstå, och därför skriver de så här: Hummelfjärdens rekreationsområde har medelhöga och låga natur- och friluftsvärden.

Jag har nyss kommit hem från Hummelfjärden, där jag sett storlommen med två ungar. De tvättade sig så snabbt att näckrosorna flög hit och dit. Jag zoomade in sångsvanarna, som inte verkar ha fått några ungar i år. En ekorre långt upp i en tall kastade kottar på mig. Ett rådjur smög sakta förbi bakom bänken där jag satt tyst för att inte störa djurlivet.
Alla de här natur- och djurupplevelserna vid Hummelfjärden har mycket höga värden för många Öregrundsbor.

Vill kommunens uppfattas som seriös? Det här är inte första gången kommunhusfolket skriver skit om Öregrund och av den anledningen tar jag inte något på allvar som står i förslaget om ny översiktsplan. I förslaget om ny ÖP som är ute nu, är åtminstone hotell mitt på Hamntorget i Öregrund borta:
Kommunen skrotar sina planer på bostäder på Källör Östhammar – men hotell på Öregrunds torg?
Att hotellet är borta från ÖP betyder dock inte att det är borta som en våt dröm hos kommunhusfolket.

You may also like...