Kraschad milsten vid Öregrunds gamla stadsgräns (svar från Länsstyrelsen)

”Uprest av Frösåkers härad” står det på milstenen vid Öregrunds gamla stadsgräns, infarten till Öregrund, höger sida. Stenen blev kraschad någon dag i våras 2020. Sedan dess har den sett ut på det här sättet, alltså ingen idé att kontakta Östhammars kommun – jag kontaktar Riksantikvarieämbetet i stället. Hoppas verkligen att inte Tekniska i vår kommun ger sig på att bygga upp fundamentet kring milstenen – kan förvärra snarare än förbättra. Det här arbetet måste någon verkligt kunnig göra.

Uppdatering 23 september med svar från Länsstyrelsen:
”Tack för informationen.
Det ser ut att vara stenen som står på höger sida vid en parkeringsficka strax innan man kommer fram till Öregrund.
Milstenen är en fornlämning. För att åtgärda den krävs tillstånd från Länsstyrelsen.
Jag kommer att kontakta Trafikverket, som normalt tar ansvar för milstenar utmed allmän väg.
Hälsningar
Länsstyrelsen Uppsala län
Lennart Swanström
Handläggare Fornvård & Arkeologi”


You may also like...