Öppet vatten, Tallparken och Blåsippor

Öregrundsveckans enda programpunkt utomhus var guidning och grillning vid Gröna Bron idag lördag. Det har varit surt väder hela veckan men det gjorde ingenting för alla programpunkter har varit inomhus – utom idag och vi fick solsken. Tack, Sol! Och, de första blåsipporna har tittat fram.
Nu är det bara inre hamnen som har is, utåt är det öppet vatten.
Bilder från 23 mars 2024.

Jag plockar inga blommor i Tallparken, som är till för alla!

You may also like...