Öregrunds rådhus är i behov av akut vård

Här är några bilder på Öregrunds rådhus så som det har sett ut ett bra tag nu och som det fortfarande ser ut. Samtliga bilder är från Rådhuset mot Rådhusgatan, men den första är från gaveln mot Rådhusparken. Hur fastigheten ser ut på övriga två sidor vet jag inte.

Rådhuset målades om senast 2011. Här har färg slipats bort innan ommålning.

You may also like...