Öregrunds rådhus är i behov av akut vård

Här är några bilder på Öregrunds rådhus så som det har sett ut ett bra tag nu och som det fortfarande ser ut. Samtliga bilder är från Rådhuset mot Rådhusgatan. Hur fastigheten ser ut på övriga tre sidor vet jag inte. Ta gärna bilder på Rådhusets panel och mejla gatu- och fastighetschef Lasse Karlsson i Östhammars kommunhus:
Lasse Karlsson – Östhammars kommun (osthammar.se)

Rådhuset målades om senast 2011. Här har färg slipats bort innan ommålning.

You may also like...