Rosor och snöfall och valberedning

Idag har Bobby Lodin (sammankallande i valberedningen för Öregrunds Utvecklingsråd) och jag haft vårt tredje möte. Det gick bra!
Bra även att det blev något ljusare när vi fick snö i Öregrund idag. Rosor och snö kommer riktigt bra överens.

You may also like...