Svartvit förmiddag vid Gustavs hamn

Svartvita bilder har mer ’själ’ än färgbilder, tycker jag. Jag ser detaljer på ett annat sätt när jag tar färgen av dem.
Gustavs hamn 17 mars, förmiddag.

You may also like...