Träd växer i dagvattenbrunn

Uppdatering 11 maj: Kastanjen är nu borttagen.
Kanske ser det ut så här i alla dagvattenbrunnar i Öregrund? Jag har kollat bara den som finns vid biblioteket.
Träd och buskar söker ibland näring i läckande ledningar och i dagvattenbrunnar. Dagvattenbrunnar och dagvattenledningar består av betong som kan spricka och förstöras av rötter.
Ingen idé att kontakta ’kommunen’ igen om det här – problemet är redan känt. Orensade dagvattenbrunnar ’hjälpte till’ att göra skadorna värre i bostäder vid skyfallet över Öregrund 10 augusti 2021. Kanske finns det en plan för att rensa brunnarna, kanske inte?

You may also like...