Isläggningen kommer och går

Någon morgon kan det ligga tunn is i inre hamnen, nästa dag är den borta … så där håller det på. Just idag försöker isen lägga sig igen.
Igår 21december drog det in stora snöskyar över Gräsö och Öregrund. Såg du de mäktiga skyarna? Ena minuten sol och minuten efter kom de där skyarna.

21 december
21 december
21 december
21 december
22 december
22 december

You may also like...