Öregrund 8:37, bygglov för nybyggnad av gym beviljas

Jag läser ärendelistan för Bygg- och miljönämndens sammanträde 4 mars.
Punkt 8:
”Öregrund 8:37, bygglov för nybyggnad av gym beviljas”

Vill du läsa ärendelistor och handlingar för Bygg- och miljönämndens sammanträden måste du beställa dem från förvaltningen:
byggochmiljo@osthammar.se

You may also like...